مداحی

مداح اهل بیت عصمت و طهارت

طفل شیر خوار

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 19:44  توسط احمد نورالهی  | 

دلم بسته وعباس حسینه(ابالفضل)

                       دلم بسته و عباس حسینه  (ابالفضل)          دخیل حرم یاس حسینه  (ابالفضل)

سیاپوش عزا عرش برینه             علمدار حسین غرقه وخینه             

وشمشیر جفا لشکر کینه           دس حضرت عیاس برینه             

د جنت و غم ماه دل آرا (ابالفضل)           عزا داره دل حضرت زهرا (ابالفضل)

...................................................................................................

ابالفضله همه دار وندارم       امید وضربان دل زارم

وکه بیرق توحیده وشونش        و دس مشک و ولی حشکه زوونش

علیواره سراپای وجودش (ابالفضل)           حسینه همه سودای وجودش (ابالفضل)

........................................................................................................

علمدار شه بی سر طاها        یل حق طلب لشکر طاها

قرار دل اولاد امینه            کر صف شکن ام بنینه

سراپای وجودش همه عشقه (ابالفضل)     عزادار غمش ماه دمشقه (ابالفضل)

……………………………………………………………………..

خدادونه که تا روزنهایت       منم سائل درگاه ولایت

هنا رس و مدد کار وجودم       ابالفضله همه بود ونبودم

د راه مدد دین پیمبر(ابالفضل)       فدا بی کر با غیرت حیدر(ابالفضل)

...............................................................................................................

اباالفضل علی باب ولایت     تونی مظهرایمان وشهامت

امیر عربه اصل نژادت      زمی لرزسه د وقت جهادت

د داغ دو دس ماه مدینه(ابالفضل)       دل حضرت صاحب پر خینه(ابالفضل)

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 10:16  توسط احمد نورالهی  | 

ای شهریار دل ای پور فاطمه

         ای شهریار دل ای پور فاطمه     صاحب عزای تو مهدی قائمه

........................................................................................................

آقا فدای او ایمان و باورت             وا ظلم کافرو ری نیزه یا سرت

هرگز نمیکنم دل د ولای تو            پر میزنه دلم تا کربلای تو

.........................................................................................................

سلطان عاشقی جونم فدای تو           قربان پیکر و راس جدای تو

نور هدایتی د آسمون مه                   اسم مبارکت ورد زوون مه

........................................................................................................

دل چی کبوتری ها د هوای تو        میمونه تا ابد تحت لوای تو

راه تو راه حق دین تو دین حق    حک بی و ری شفق خین تو خین حق

..........................................................................................................

نعش ستاره یا غلطو و خاک و خی       خاموش و بیصدا منه و ری زمی

راس جدای تو تفسیر عاشقی                 فریاد یاحسین تکبیر عاشقی

..........................................................................................................

یا صاحب عزا آرامش دلم                    یه گوشه چش تو بی خواهش دلم

کی پر موه زمی آقا د نور تو               چش امید مه ها و ظهور تو

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت 19:51  توسط احمد نورالهی  | 

هیرومه یا علی

هیرومه یا علی ماه محرمه          فریاد یا حسین فریاد عالمه

..............................................................................

بالای نیزه با ماه منوره            خوزشید عاشقی د خی شناوره

نور وجود تونور هدایته            عشق وفای تو تا بی نهایته

............................................................................

سالار عاشقی بی سر امام مه          وساحت تونه مدح وسلام مه

آقا د باب توکارم گدائیه                 عشق و کربلا عشق خدائیه

................................................................................

روز عزای تو طوفان ماتمه           ایام زاری اولاد خاتمه

د داغ تو دلم میناله روزو شو           قربان قامتت سالار تشنه لو

..............................................................................

ماه شهادت سالار زینبه                  غرق عزا دل غمبار زینبه

 

تنیا مقابل بارون نیزه یا                 بی یارو بی برار منه د خیمه یا

....................................................................................

یا مهدی علی دل بیقرارته               سر  تا سر زمی  چش انتظارته

 

دل بستن و تو راه نجاتمه             جونم فدای تو مهدی فاطمه

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت 19:6  توسط احمد نورالهی  | 

ومیدو ذوالفقار حیدر اوما

ومیدو ذوالفقار حیدر اوما            بلا گردون شاه بی سر اوما

..........................................................................

دلش لبریز عشق واعتقاده       دلاور مرد میدون جهاده

 فـنا د عشق رب العالمینه          دل عـباس طوفان یقینه

.......................................................................

ومیدون شهادت یکه تازه         علمدار سپاه سـر فـرازه

وشام بیکسی فانوس عشقه        دل عباس اقیانوس عشقه

........................................................................

د هر حالی نوای او حسینه        امام ومقتدای او حسینه

کلـید افتتاح بـاب نــوره        دل عباس معنای شعوره

......................................................................

جلابخش دل اولاد آدم          علمدار سپاه دین خاتم

یـل با غیرت ام البنیـنه            دل عباس مس شاه دینه

....................................................................

قمر رخسار اصحاب مدینه         قــرار قلب بیمار سکینه

و دشت کربلا سردار عشقه      دل عباس پرچمدار عشقه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 16:14  توسط احمد نورالهی  | 

شاه بی لشکربی سرداره

 

شاه بی لشکر بی سرداره                     یـادگار اســد داداره

................................................................................

برین حنجر یار و دم تیغ جفا                  کردنه وسرنی سرارباب وفا

نیزه یا و بدنش میواره                       دل زینب د عزا غمباره

..................................................................................

 غرق خینه و زمی ماه صد پاره بدن           فاتح کرببلا شاه بی غسل و کفن

خسرو قافله ی ایمانه                          او مثل شمع ومه چی پروانه

...................................................................................

صحن بین الحرمین آرزوی دلمه              عشق اولاد علی آبروی دلمه

هر طرف جلوه ی عشق یاره              کربلا بوی بهشتی داره

.....................................................................................

جو فدا کرده حسین د ره دین خدا           رخته د کرببلا وزمی خین خدا

عشق اگر دایره ایثاره                           ماه مه مرکز ئی پرگاره

.......................................................................................

بی حسین بن علی بیکسی حاصلمه             اسم سلطان ولا ضربان دلمه

نور امید دله بیماره                              وتموم شهدا سالاره             

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 16:9  توسط احمد نورالهی  | 

تشبه لایق خین خدا حسین

      تشبیه لایق خین خدا حسین         شمشیر حافظ دین خدا حسین

    ........................................................................

    ماه محرمه  آئینه ی غمه                    و سینه میزنم سی کر فاطمه

                           روز عزای اشرف اولاد آدمه            

                           افتایه ری خاک زمی د لو علقمه

   .........................................................................

   جانباز کربلا د جنگ وا ستم           خورشید غرق خی بی دس وبی علم

                         ساقی دو دسش قطع بیه وا تیغ دشمنو  

                            داره میاوو مشکنه میکشه وا دنو

     ....................................................................

      صد پاره پاره تن علی اکبره             د خاک کربلا د خی شناوره

                            روز عزای مظهر ایمان وباوره          

                           وقت وداع وا پیکر شبه پیمبره

   ......................................................................

   سرباز با وفا شهزاده ی حسن         صد پاره پیکرو بی غسل وبی کفن

                             یه یادگار مجتبی شهزاده قاسمه   

                            یه افتخار اهل دین وآل هاشمه

 

  

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 16:4  توسط احمد نورالهی  | 

یا ابو فاضل

   

     ماه شو گارم عزیز دل وره               یا ابو فاضل ابو فاضل وره

    ..................................................................................

             سـرو والا قامـتم                 ای امید و راحتم

             کی مئیره بعد تو                 مـه قـرارو طاقتم

              قلب ئی عالم همه پا گیرته      کر بلا پر د صدا تکبیرته

             ...........................................................................

           ماه سر مس حسین                ای حنا رس حسین

           روز تنگه ای بـرار                ها و نی راس حسین

             وقت جانبازی و هل من ناصره     برق شمشیرت عذاو کافره

             ............................................................................

         هر دو دس حیدری                بی جدا د پیکرت

         وا دل خیـنی اومـا                  فـاطمه بـالا سرت

         چشت وا کو که خاموشه دلم       د عزای تو سیا پوشه دلم

            ............................................................................

          بـهر احسان وکرم                 جون نثار بی علم

          بسـته وبازوی او                    چش امید حــرم

             باب حاجات دل اهل یقین       رت ودیدار امیر المومنین

           ...........................................................................

            پهلوون اهل دین               زاده ی ام البنین

            رســسه د ماتمت                ناله تا عرش برین

            سـاقی بی دس وخینی بیرم      انتقامت وا امـام منتـقم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 15:54  توسط احمد نورالهی  | 

خورید عالم آرا حسین

  

خورشید عـالم آرا حسین           ای سرودار طـاهـا حسین

       ..........................................................................

بـونگی د لا حرم هـا میا               بونــگ عـزا غـم هـا میا

         بانوی عشقه ماه دمشقه دل نا گرونه د خیمه یا

         مولا حسینه نور دو عینه شمس ولا وری نیزه یا

        ...........................................................................

دور حــرم صف کافـره             چش حـــرم همه هـا وره

       بارون اشکه صد پاره مشکه لو تشنه منه اهل حرم

        مـاه مدینه  غلطو و خینه  افتا  زمی  و دس قـلم

     ...............................................................................

سرتــا و سر زمی ماتـمه                 دلــیا همـه اســیر غمـه

             دل بیقراره غم بیشماره غلطو وخینه شبه نبی

              زیبا جبینه سرواز دینه د کربلا بیه غرقه خی

    .................................................................................

رعــنا جوون دین ها میا            زیبا نشون دیــن هــا میـا

          قاسم دلیره زیبا ضمیره  ای پور هاشمی مرحبا

          دلیا حزینه غم هـا د سینه سی پاره تن مجتبی

    ................................................................................

یــارب گــواه قلب منی             عشـقم بیه وسیـــنه زنــی

     مشقم حسینه عشقم حسینه هستم همه فدای حسین

        شاهم حسینه ماهم حسینه تا عاقبت گدای حسین

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 15:47  توسط احمد نورالهی  | 

منم حر دلاور

   

منم حر دلاور ، به اذن حی داور، اومامه تا بوم د خی شناور

......................................................................................

و موقع چشیامه واز کردم         وسمت روشنی پرواز کردم

مه امشو رسسم وباور عشق     اومامه د شمار لشکر عشق

رسسم و تموم افتخارم             مه سرباز حسین سر بدارم

........................................................................................

مه جنگ وا حسین ننگ دونم       دل ئی کافرونه سنگ دونم

خدا دونه حسین معنای عشقه     جمالش قامت رعنای عشقه

خدانه شاکرم تا روز محشر        که بیمه جون نثار بن حیدر

.........................................................................................

حسین ای چهلچراغ اهل عالم        حماسه ساز ایام محرم

مه افتاو د سیمای تو دیمه          خومه مست تولای تو دیمه

فدا میکم د راهت جون شیرین، که شیرین ترد جونه شربت دین

..........................................................................................

الا ای اهل عالم یادتو با           همیشه یا حسین فریـادتو بـا

نکه روز که ایــام ظهوره          بئینیت که چش دلیاتو کوره

شما چی کوفیونه بی بصیرت  نکیت نا سازگاری وا حقیقت 

این هم یکی دیگر از کارهای آقای کرم الهی که به زبان لری برای (حر رحمه اله علیه)زحمت کشیدند 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۷ساعت 15:40  توسط احمد نورالهی  | 

مطالب قدیمی‌تر